עוצמה נשית
אישה מול… חכמה נשית
מנהיגות

עוצמה נשית

במשפחה שלנו עוצמה נשית פרושה כוח פנימי, לא כוחניות. עוצמה נשית מתחילה עם סבתי ששברה כל מוסכמה חברתית בה גדלה, סבתא רבתא שגידלה את כל הנכדים, מתוך כבוד האדם, אמונה עמוקה, ואהבת הזולת כדרך חיים. אימא שארזה את כל החיים הטובים במרוקו ובאה לארץ לגדל דור של נשים עוצמתיות עצמאיות ובעלות מחשבה חופשית.
עזרתי להרבה נשים להגיע לביטחונן העצמי להאמין ביכולות ובתבונה שלהן, לקחת אחריות על עצמן ועל המשפחה והילדים, ולפעול בתוך הזוגיות מתוך חכמה וביטחון ולהניח לקנאה, צרות ובורות ולבחור אחרת. לנוע מזעם לפיקחות.
לפעמים אורך רוח פירושו עוצמה נשית, לפעמים סבלנות, והרבה פעמים לפעול בדרך של אהבה, ביטחון, כנות, ויושרה שעל אישה ללמוד ולדבוק בהם בפנימיות שלה. נשים רבות החלו את דרכן מתוך חיסרון חברתי עמוק, ללא שוויון זכויות או חשבון בנק ועם השנים למדו לדאוג לילדים, לכלכלת המשפחה או לגדל את המשפחה בעצמן ולהביא אור במקומות חשוכים. זאת עוצמה נשית. היא תמיד מתחילה מהבית.